Indira

Nationality:
Philippines
Gender:
Female

About Me

Great English speaking skills come with greater opportunities. Hi! This is Teacher Indira of QQ English. I enhanced my English skills through participating debate tournaments and watching Hollywood movies. If you want to become a better English speaker, book now and learn from Teacher Indira.

 • 11/18Sun
 • 11/19Mon
 • 11/20Tue
 • 11/21Wed
 • 11/22Thu
 • 11/23Fri
 • 11/24Sat
 • 00:00〜
 • 00:30〜
 • 01:00〜
 • 01:30〜
 • 02:00〜
 • 02:30〜
 • 03:00〜
 • 03:30〜
 • 04:00〜
 • 04:30〜
 • 05:00〜
 • 05:30〜
 • 06:00〜
 • 06:30〜
 • 07:00〜
 • 07:30〜

View Other Teachers

Informations

 • Notice for November 17, 2018

  2018-10-31

  [EN]

  1. We will be patching our website from 03:00 a.m Nov. 17, 2018 to 03:00 a.m Nov. 18, 2018 local time in the Philippines. So, you won't be able to reach our website during this time.

  2. QQEnglish will be closed on Nov. 17, 2018, due to Christmas party.

  [VN]

  1. Xin lưu ý rằng máy chủ của QQ English sẽ ngừng hoạt động từ 03:00 ngày 17 tháng 11 đến 03:00 ngày 18 tháng 11 (Giờ Philippines).

  Trong thời gian này, học sinh không thể đăng nhập vào trang web QQEnglish.

  2. QQ English sẽ tổ chức Giáng Sinh vào ngày 17/11/2018, và chúng tôi sẽ ngưng mọi hoạt động giảng dạy.

 • Thông báo

  2018-10-31

  Đây là thông báo gửi tới toàn bộ học sinh, trường sẽ nghỉ học vào thứ 4, ngày 1/11/2018, đó là ngày lễ của Philippines có tên gọi “ All Saints’ Day “